'Ονομα: 

Αννα

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Κόλτσιου-Νικήτα

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας