'Ονομα: 

Αγγελική

Πατρώνυμο: 

Γρηγόριος

Επώνυμο: 

Ζιάκα

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας