'Ονομα: 

Μιλτιάδης

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Κωνσταντίνου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας