'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Χριστόφορος

Επώνυμο: 

Μαγγιώρος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας