'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Χρήστου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας