'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Φώτιος

Επώνυμο: 

Κραλίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας