'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Παπαρνάκης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας