'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Μανουσαρίδης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης