'Ονομα: 

Παρασκευή

Πατρώνυμο: 

Χαράλαμπος

Επώνυμο: 

Γεωργιτσοπούλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος