'Ονομα: 

Σωτηρία

Πατρώνυμο: 

Ελευθέριος

Επώνυμο: 

Λυκοπούλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας