'Ονομα: 

Ιωάννα

Πατρώνυμο: 

Σωφρόνιος

Επώνυμο: 

Κορπίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Σπουδών