'Ονομα: 

Σάββας

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Παπαδόπουλος

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής