'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Βλάχου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών