'Ονομα: 

Βάϊος

Πατρώνυμο: 

Χαράλαμπος

Επώνυμο: 

Μπαμπλέκης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών