'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Αστεριάδης

Επώνυμο: 

Καραγκουνάκη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών