'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Μαυρομάτης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας