'Ονομα: 

Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Ευτύχιος

Επώνυμο: 

Τσιραντωνάκης

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Φιλοσοφική Σχολή