'Ονομα: 

Αθηνά

Πατρώνυμο: 

Απόστολος

Επώνυμο: 

Καπράρα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας