'Ονομα: 

Δέσποινα

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Παπαδοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας