'Ονομα: 

Σωτηρία

Πατρώνυμο: 

Στέργιος

Επώνυμο: 

Σταυρακοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας