'Ονομα: 

Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Γούναρης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας