'Ονομα: 

Ιάκωβος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Μιχαηλίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας