'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Ανδρέας

Επώνυμο: 

Κωτσάκης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας