'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Σέμογλου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας