'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Πλούταρχος

Επώνυμο: 

Ευστρατίου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας