'Ονομα: 

Θεοδόσιος

Πατρώνυμο: 

Παύλος

Επώνυμο: 

Σαπουνίδης

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής