'Ονομα: 

Ευρυνόμη

Πατρώνυμο: 

Θαλής

Επώνυμο: 

Αυδή

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας