'Ονομα: 

Ευγενία

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Γεωργάκα

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας