'Ονομα: 

Σοφία-Ελευθερία

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Γωνίδα

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας