'Ονομα: 

Δημοσθένης

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Λέντζης

Ιδιότητα: 

Λέκτορας

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής