'Ονομα: 

Φωτεινή

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Σταύρου

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας