'Ονομα: 

Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Τσαγγαλίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας