'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Πασχάλης

Επώνυμο: 

Χατζηκώστας

Ιδιότητα: 

Λέκτορας

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής