'Ονομα: 

Παντελεήμων

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Μπακιρτζόγλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού