'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Ηλίας

Επώνυμο: 

Αγαθοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας