'Ονομα: 

Τατιανή

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Ραπατζίκου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας