'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Καλογεράς

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας