'Ονομα: 

Ευαγγελία

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Τσιμπλούλη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας