'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Σακαντάμης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών