'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Ψαρουδάκης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής