'Ονομα: 

Παρθένα

Πατρώνυμο: 

Στυλιανός

Επώνυμο: 

Ιορδανίδου

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας