'Ονομα: 

Σταυρούλα

Πατρώνυμο: 

Στέργιος

Επώνυμο: 

Σταυρακάκη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας