'Ονομα: 

Αγγελική

Πατρώνυμο: 

Πέτρος

Επώνυμο: 

Χατζηγεωργίου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης