'Ονομα: 

Πετρούλα

Πατρώνυμο: 

Αντώνιος

Επώνυμο: 

Σιμήνου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης