'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Σταύρος

Επώνυμο: 

Τριανταφυλλίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Χημείας