'Ονομα: 

Τριαντάφυλλος

Πατρώνυμο: 

Εμμανουήλ

Επώνυμο: 

Χατζηαντωνίου

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής