'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Παλούρα

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής