'Ονομα: 

Φιλομήλα

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Κομνηνού

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής