'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Βουγιατζής

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής