'Ονομα: 

Λουκάς

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Βλάχος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής